Комунальний заклад "Центр дитячої та юнацької творчості" Кіровоградської міської ради Кіровоградської області


запам'ятати

 


Міністерство oсвіти і науки, молоді та спорту України
Педагогічна преса Національна дитяча гаряча лінія

Правила прийому вихованців до ЦДЮТ

ПРАВИЛА

прийому вихованців до Комунального закладу

«Центр дитячої та юнацької творчості»

 Кіровоградської міської ради Кіровоградської області

 

І. Загальні положення

1.1. Дані Правила регламентують прийом дітей до Комунального закладу «Центр дитячої та юнацької творчості» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.

1.2.Правила прийому розроблені відповідно до Закону України«Про освіту», «Про позашкільну освіту», положення «Про позашкільний навчальний заклад», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р.  № 433, Статут КЗ «ЦДЮТ» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області (рішення Кіровоградської міської ради від 17 вересня 2013 року №2452), Правилами внутрішнього розпорядку КЗ ЦДЮТ з метою дотримання прав дітей на отримання позашкільної освіти.

1.3. КЗ ЦДЮТ Кіровоградської міської ради Кіровоградської області організовує позашкільне навчання дітей віком від 5 до 20 років. Кожний вихованець має право займатися у декількох гуртках одночасно та змінювати їх протягом навчального року.

1.4. Комплектування контингенту вихованців є компетенцією керівника гуртка та директора закладу.

1.5. Адміністрація КЗ «ЦДЮТ» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області зобов’язана ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, з Правилами внутрішнього розпорядку закладу.

1.6. Спірні питання, що виникають під час прийому вихованців вирішує директор відповідно до законодавства України у галузі позашкільної освіти.

 

ІІ. Порядок прийому вихованців

2.1. Організацію прийому дітей до КЗ «ЦДЮТ» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області здійснює директор та керівники гуртків.

2.2. Директор КЗ «ЦДЮТ» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області забезпечує дотримання законодавства України, в тому числі цих Правил прийому, а також відкритості та прозорості прийому вихованців на навчання.

2.3.При прийомі не допускається обмеження дітей по статі, національності, походженню, місцю проживання, відношенню до релігії, соціальному стану.

2.4. Прийом дітей здійснюється на безконкурсній основі.

Примітка:  У гуртках хореографічного профілю можуть проводитись випробувальні заняття з метою визначення фізичного та професійного розвитку дітей для розподілу їх по групах.

2.5.До  навчання в КЗ «ЦДЮТ» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області можуть прийматися діти з особливими потребами  у разі відсутності у них протипоказань займатися у відповідному гуртку.

2.6. Керівники гуртків відповідають за формування контингенту, прийом документів та розподіляють вихованців по групах відповідно до напряму підготовки, рівню та року навчання.

Прийом документів проводиться відповідно графіку роботи керівників гуртків.

2.7. Строки прийому заяв та документів для зарахування дітей в гуртки з 1 по 15 вересня для груп першого року навчання та при наявності вільних місць у групах другого та іншого року навчання.

2.8. Для зарахування дітей до навчання батьки або особи, які їх замінюють подають керівнику гуртка такі документи:

- заяву  встановленого зразка на ім’я директора;

- копію свідоцтва про народження дитини (або копію паспорта);

-  медичну довідку (для занять у хореографічних гуртках);

- документи, які підтверджують соціальний статус дитини або батьків (за потребою).

2.9. Батьки обов’язково ознайомлюються з правилами внутрішнього розпорядку для вихованців та їх батьків (або осіб, що їх замінюють).

2.10.Для зарахування дітей до хореографічних гуртків надається довідка медичного закладу про відсутність у них протипоказань для занять у зазначених гуртках. При відсутності довідки адміністрація КЗ «ЦДЮТ» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області має право відмовити у зарахуванні дитини.

 

ІІІ. Зарахування вихованців

3.1. Зарахування вихованців до КЗ «ЦДЮТ» Кіровоградської міської ради Кіровоградської області проводиться за наказом директора 15 вересня на основі поданих керівниками гуртків списків дітей по групах, при наявності повного пакету документів вихованців, необхідних для зарахування.

3.2. У разі, коли зараховані вихованці протягом 2-х тижнів не приступили до навчання без поважних причин, вони відраховуються з числа вихованців КЗ ЦДЮТ Кіровоградської міської ради Кіровоградської області.

ІV. Формування груп

4.1. Формування та наповнюваність груп відбувається згідно з правилами та нормативами, встановленими нормативно-правовими актами України в галузі позашкільної освіти.

4.2.  Групи першого року навчання відповідного рівня формуються з нових вихованців, а також з вихованців, які раніше навчалися в КЗ ЦДЮТ Кіровоградської міської ради Кіровоградської області та які за певних обставин не мають можливості займатися у групах другого та наступних років навчання.

4.3. Вихованці другого та наступних років навчання повинні до 30 серпня повідомити керівника гуртка, у якого займаються, про бажання продовжити навчатися та приступити до занять 01 вересня.

4.4. При наявності вільних місць у групах другого та наступного року навчання, керівник гуртка має право до 15 вересня провести добір вихованців у відповідну групу.

4.5. Керівники гуртків мають право протягом навчального року добирати дітей у групи за наявності вільних місць.