Правила прийому вихованців до МЦДЮТ

ПРАВИЛА
прийому вихованців до Комунального закладу
«Міський центр дитячої та юнацької творчості»
 Кропивницької міської ради
 
І. Загальні положення
1.1. Дані Правила регламентують прийом дітей до Комунального закладу «Міський центр дитячої та юнацької творчості» Кропивницької міської ради (МЦДЮТ).
1.2. Правила прийому розроблені відповідно до Закону України «Про освіту», «Про позашкільну освіту», положення «Про позашкільний навчальний заклад», Статут КЗ «МЦДЮТ» Кропивницької міської ради, правилами внутрішнього розпорядку МЦДЮТ. 
1.3. МЦДЮТ організовує позашкільне навчання дітей віком від 5 до 20 років. Кожний вихованець має право займатися у декількох гуртках одночасно та змінювати їх протягом навчального року.
1.4. Комплектування контингенту вихованців є компетенцією керівника гуртка та директора закладу.
1.5. Адміністрація МЦДЮТ, керівники гуртків зобов’язана ознайомити батьків або осіб, які їх замінюють, з правилами внутрішнього розпорядку закладу.
1.6. Під час прийому не допускається обмеження дітей по статі, національності, походженню, місцю проживання, відношенню до релігії, соціальному стану.
1.7. Спірні питання, що виникають під час прийому вихованців вирішує директор відповідно до законодавства України у галузі позашкільної освіти.
ІІ. Порядок прийому вихованців
2.1. Організацію прийому дітей у гуртки до МЦДЮТ здійснює директор та керівники гуртків.
2.2. Прийом дітей у гуртки здійснюється на позаконкурсній основі.
Примітка:  у гуртках хореографічного та музичного профілю можуть проводитись випробувальні заняття з метою визначення фізичного та професійного розвитку дітей для розподілу їх по групах.
2.3. До  навчання в КЗ «МЦДЮТ» Кропивницької міської ради можуть прийматися діти з особливими потребами  у разі відсутності у них протипоказань займатися у відповідному гуртку.
2.4. Керівники гуртків відповідають за формування контингенту, прийом документів та розподіляють вихованців по групах відповідно до напряму підготовки, рівню та року навчання.
2.5. Прийом документів проводиться відповідно графіку роботи керівників гуртків з 1 по 15 вересня.
2.6. Строки прийому заяв та документів для зарахування дітей в гуртки з 1 по 15 вересня для груп першого року навчання та при наявності вільних місць у групах другого та іншого року навчання.
2.7. Батьки мають право обрати гурток, скориставшись картою сайту Управління освіти Міської ради міста Кропивницького та зареєструвати свою дитину в обраний гурток. http://pozashkilna.osvita-mrk.gov.ua-  Реєстрація дітей у гуртки закладів позашкільної освіти м. Кропивницького)
2.8. Для зарахування дітей до навчання батьки або особи, які їх замінюють, подають керівнику гуртка такі документи:
- заяву  встановленого зразка на ім’я директора;
- копію свідоцтва про народження дитини (або копію паспорта);
- медичну довідку (для занять у хореографічних та спортивних гуртках);
- документи, які підтверджують соціальний статус дитини або батьків (за потребою).
2.9. Для переведення дітей на наступний рік навчання у гуртку, батьки або особи, які їх замінюють, надають заяву встановленого зразка на ім’я директора.
Примітка:  зразки заяв знаходяться у адміністрації або керівника гуртка.
2.10. Для зарахування учнів до гуртків хореографічного та спортивного профілю надається довідка медичного закладу про відсутність у дітей протипоказань для занять у зазначених гуртках. При відсутності довідки адміністрація КЗ «МЦДЮТ» Кропивницької міської ради має право відмовити у зарахуванні дитини.
ІІІ. Зарахування вихованців
3.1. Зарахування вихованців до КЗ «МЦДЮТ» Кропивницької міської ради проводиться за наказом директора 15 вересня на основі поданих керівниками гуртків списків дітей по групах, при наявності повного пакету документів вихованців, необхідних для зарахування.
3.2. У разі, якщо зараховані вихованці протягом 2-х тижнів не приступили до навчання без поважних причин, вони відраховуються з числа вихованців КЗ «МЦДЮТ» Кропивницької міської ради.
ІV. Формування груп
4.1. Формування та наповнюваність груп відбувається згідно з правилами та нормативами, встановленими нормативно-правовими актами України в галузі позашкільної освіти.
4.2. Групи другого та наступних років навчання формуються з учнів, які успішно засвоїли попередній рівень навчальної програми. 
4.3.  Впродовж  навчального року можливий добір  дітей у  гуртки при наявності вільних місць та відповідного рівня підготовки дитини.